Проекти

left imageright image

Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване

1) линия за рециклиране на остатъчен бетон
2) термопомпена система въздух-вода

Във връзка с изпълнението на дейности по проект № 2021/587876 „Towards Sustainable Concrete for Better Environment“, който се реализира с финансовата подкрепа на Норвежки Финансов Механизъм 2014-2021 в рамките на Приоритетна област „Иновации за зелена индустрия“ на Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП“,, Унибетони ООД обявява поръчка за „Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на оборудване“.

Допълнителна информация може да бъде намерена на страниците на програмния оператор Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм и на сайта на бенефициента, както следва:

1. https://www.eeagrants.bg/pokani/proczeduri-po-pms-118/2014  - интернет страницата на Финансов механизъм на европейското икономическо пространство, Норвежки финансов механизъм за България

2. https://www.unibetoni.com/  - Интернет страницата на Унибетони ООД

Краен срок и адрес за получаване на оферти: 10.05.2022 г., 17:00 ч. на адреса на административния офис на Унибетони: гр. Бургас 8000, Северна Индустриална Зона, Бетонен завод/възел Унибетони

Главна цел на проекта: Внедряване на иновативно оборудване с цел намаляване на отпечатъка върху околната среда и увеличаване на приходите и печалбата на Унибетони ООД

Бенефициент: Унибетони ООД

Начало: 16.03.2022 г.

Край: 30.09.2023 г.Документите може да свалите от линковете по-долу:

Публична покана
Техническа Спецификация
Изисквания към оферти
Образец на оферта
Проект на Договор за обособена позиция 1
Проект на Договор за обособена позиция 2
Декларация за регистрация по Закона за ТР
Образец на декларация на кандидата
Образец на декларация на подизпълнител

Програма „Развитие на бизнеса, иновациите и МСП”
Прочети още