Производство на бетони и бетонови смеси

Гарантирано качество на
бетонови смеси
Производствената листа на УНИБЕТОНИ включва от най-ниските до високоякостни класове бетон,
сертифицирани по Наредба на условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България и отговарящи на специфични проектантски изисквания - устойчивост на въздействие на околната среда, водоплътност, работа в агресивна среда, мразоустойчивост и др.

В произвежданите от нас бетоннни смеси се влагат материали от производители с оценено
съответствие, съгласно Наредба на условията и реда за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
За нас УНИБЕТОНИ ЕООД

Развива дейност в производството и продажба на бетони и бетонови изделия. Супермодерният бетонов център тип "Елба" е модел 2007 година. Ситуиран в базата с име "УНИБЕТОНИ" в град Бургас, Северна промишлена зона, на входа на "СО МАТ", на площ от 5 декара.
Още за нас
Наши обекти
Система за производствен контрол "Унибетони" разполага със система от производствен контрол, отговаряща на изискванията на ISO 9001:2015 и с оценка на съответствието на произвежданите бетони, съгласно Наредбата за влагане на строителни продукти в строежите на Република България.
Сертификати