Бетонов възел “Унибетони” - производството и продажба на бетони и бетонови изделия

Услуги

"Унибетони" предлага висококачествени бетонови смеси, произведени със сертифицирани материали. Производствената листа включва бетони с класове от най- ниски до високоякостни, отговарящи и на специфични проектантски изисквания- устойчиви на въздействие на околната среда, водоплътност, работа в агресивна среда, мразоустойчивост и др.   

"Унибетони" разполага със система от производствен контрол, отговаряща на изискванията на ISO 9001 и с оценка на съответствието на произвежданите бетони съгласно Наредбата за съществените изисквания към строежите и оценяването на съответствието и строителните продукти.

 

Бетонов център “Унибетони” © 2014. Всички права запазени. Уеб дизайн: Optimize.bg Вход в поща