Бетонов възел “Унибетони” - производството и продажба на бетони и бетонови изделия

За нас

„ВАД ИНВЕСТ” ООД е фирма, специализирана в производството на бетонови смеси. През 2008 г дружеството изгради и пусна в експлоатация производствена база „УНИБЕТОНИ”, разположена на площ от 4500 кв м в Северна промишлена зона гр. Бургас. Инсталираният в базата бетонов център е тип ELBA Supermobil ESM 105 с производствен капацитет от  100 m3/час, осъществяван чрез едновалов миксер с двузонен срeщуположен поток, с полезен обем 2,25 м3.

  • Съоръжението отговаря на европейските стандарти и директиви, както за производство, така и за опазване на околната среда. Оборудвано е с високоефективни аспирационни и прахоуловителни системи и система за рециклиране на остатъчния от производството и доставката бетон, позволяваща повторното влагане на получените материали. Цялостният процес на работа е напълно автоматизиран и позволява дистанционна  експлоатация от команден пулт.
  • Фирмата разполага с високо квалифицирани с богат опит специалисти, непрекъснато повишаващи знанията и уменията си.
  • Процесът на производство на бетон е съпроводен с непрекъснат проиизводствен контрол както на влаганите материали, така и тна крайния продукт.В дружеството е изградена  система за управление на качеството, сертифицирана по ISO 9001. 

Пробовземането и изпитването на бетона се извършва съгласно изискванията на БДС EN 206-1/ NA : 2008  в собствена строителна лаборатория.
Фирмата разполага с 10 бр чисто нови бетоновози INTERMIX IM9,  монтиран на шаси на МЕРЦЕДЕС-БЕНЦ AXOR , с миксер 9 и 10  m3 с обща износимост 95 m3 бетон и две бетонпомпи с дължини на стрелите 34 и 36м.

 

Бетонов център “Унибетони” © 2014. Всички права запазени. Уеб дизайн: Optimize.bg Вход в поща